Aktualności
Szanowni Państwo,

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, biuro projektu "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" będzie ZAMKNIĘTE do odwołania. Wszelkie sprawy nie cierpiące zwłoki prosimy zgłaszać drogą mailową na adres biuro.sceir@gmail.com lub pod numerami telefonu 666 680 004 lub 795 502 640 w dni robocze W GODZINACH 10:00-17:00. Bezpośredni kontakt z pracownikiem biura w celu przekazania dokumentów, wystawienia zaświadczeń itp. jest możliwy po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie.

Przez cały ten okres personel biura będzie pracować zdalnie.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne na szkolenie "Magazynier z elementami zastosowania ICT w zawodzie" można składać jeszcze tylko do piątku 10.01.2020 roku, do godziny 15.00. ZAPRASZAMY.

18.11.2019 r. Szanowni Państwo, informujemy, że dokumenty na szkolenie "Kucharz z elementami HACCP" przyjmujemy jeszcze tylko do czwartku 21.11. do godziny 15.00 .

Zapraszamy do składania dokumentów na szkolenie "Magazynier z ICT i wózkami jezdniowymi".

Szanowni Państwo informujemy, że dokumenty na szkolenie "Sprzedawca - kasjer" przyjmowane będą do dn. 09.10.2019 do godziny 15.00.

Szanowni Państwo przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja na szkolenia "Kucharz z elementami HACCP" oraz "Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie". Zapraszamy do składania dokumentów.

Szanowni Państwo, informujemy, że Biuro Projektu "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" czynne jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10.00 - 15.00

18.06.2018 r. - Informujemy, że w zakładce zapytania ofertowe projektu "Komu w drogę, temu praca!" znajdują się zaproszenia do sładania ofert dla wykładowców na szkolenia realizowane w ramach projektu oraz na sale szkoleniowe i komputerowe.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na bezpłatne szkolenia:

  • Kelner
  • Barman
  • Operator wózków jezdniowych z elementami obsługi magazynu w branży metalowo - odlewniczej

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Komu w drogę, temu praca!" Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne w zakładce projektu.

Zapraszamy do składania dokumetów rekrutacyjnych do projektu "Komu w drogę, temu praca!" Rekrutacja trwa od 16.04.2018 r.
Więcej infromacji i dokumety rekrutacyjne w zakładece projektu.

Miło nam poinformować, że 01. kwietnia b.r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Komu w drogę, temu praca!" Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Dokumenty projektowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej najpóźniej 10 kwietna. Rekrutację rozpoczniemy 16 kwietnia. Więcej informacji na temat projektu w zakładce Projekty realizowane.

Szanowni Państwo, informujemy, że Lista rankingowa biznesplanów gr II dostępna będzie na stronie internetowej w dniu dzisiejszym (26.02.2018 r.) około godziny 16.00

Szanowni Państwo, informujemy, że przedłużamy nabór do III ostatniej grupy projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)" Dokumenty można składać do poniedziałku 19 lutego do godziny 15.00. Zapraszamy.

Uwaga, uwaga. Informujemy, że przedłużamy nabór do ostatniej - 3 grupy Projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI). Dokumenty można składać do dnia 09.02.2018 roku do godziny 15.00. Projekt skierowany jest do osób niepracujących po 30 roku życia, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą. Proponujemy bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 25 000 zł, wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł przez okres 12 miesięcy, szkolenia i doradztwo. Zapraszamy. Dokumenty dostępne w zakładce projekty realizowane.

Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do III (ostatniej) grupy w ramach projektu dotacyjnego Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI). Nabór będzie trwał do 31 stycznia 2018 roku do godziny 15.00. Dokumenty rekrutacyjne i wszelkie informacje dostępne są w zakładce Projekty realizowane.

Informujemy, że nabór do projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)" zostaje wydłużony do dnia 12ego stycznia 2018 roku. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

06.12.2017 r. Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do II grupy w ramach projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI). Nabór będzie trwał do 29 grudnia do godziny 15.00. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Projekty realizowane.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 01.12.2017 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. W związku z tym, termin rekrutacji do projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości OSI" zostaje przedłużony do 05.12.2017 roku. Przepraszamy i zapraszamy.

Szanowni Państowo. Zapraszamy do składania dokumentów do projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości OSI. Dokumenty można składać do 25. listopada do godziny 15.00. Więcej informacji w zakładce o projekcie.

Dnia 01.10.2017 r. Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju rozpoczęło realizację projektu: „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI) ”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0035/17-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji w zakładce Projekty/Projekty realizowane/Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości OSI.

Przypominamy, że termin składania biznesplanów dla grupy V w ramach projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" upływa 04.05.2017 roku o godzinie 15.30.

Informujemy, że przedłużamy termin naboru do gr. VI w ramach projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości. Nabór trwał bedzie do 26 kwietnia 2017 r.

Dokumenty mogą składać wyłącznie bezrobotne i bierne zawodowo osoby, które ukończyły 29 r.ż (na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 30 lat), w tym wyłącznie:
- kobiety,
- osoby odchodzące z rolnictwa,
- osoby niepełnosprawne.

Zapraszamy do składania dokumentów do ostatniej VI grupy projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości. Dokumenty można składać do 20 kwietnia 2017 roku.
Dokumenty mogą składać wyłącznie bezrobotne i bierne zawodowo osoby, które ukończyły 29 r.ż (na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 30 lat), w tym wyłącznie:
- kobiety,
- osoby odchodzące z rolnictwa,
- osoby niepełnosprawne.

Informujemy, że nabór do ostatniej VI grupy w ramach projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości rozpocznie się 06.04.2017 r i trwał będzie do 20.04.2017 r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ŚCEiR zastrzega sobie możliwość zakończenia naboru wcześniej, o czym poinformujemy Państwa z trzydniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej. W razie małej ilości zgłoszeń możliwe jest wydłużenie terminu rekrutacji.
Nabór skierowany będzie wyłącznie do bezrobotnych i biernych zawodowo po 30 r.ż:
- kobiet,
- osób odchodzących z rolnictwa,
- osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy.

Informujemy, że w dniu 16.03.2017 roku Biuro Projektu będzie NIECZYNNE. W związku z tym termin składania biznesplanów dla grupy IV zostaje wydłużony do 20.03.2017 roku, do godziny 15.30.

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do V grupy w ramach projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości zostaje wydłużony do dnia 17 marca 2017 r. do godziny 15.30. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Informujemy, że dnia 20 lutego (poniedziałek) rozpoczynamy nabór do V grupy projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości". Nabór będzie skierowany wyłącznie do:
- kobiet,
- osób odchodzących z rolnictwa,
- osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do V grupy projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" rozpocznie się 20 lutego i będzie trwał do 10 marca 2017 roku. Nabór będzie skierowany wyłącznie do:

- osób niepełnosprawnych,

- osób odchodzących z rolnictwa,

- kobiet.

Informujemy, że wyniki rekrutacji do projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" dla grupy IV dostępne będą na stronie internetowej dnia 15 lutego po godzinie 16.00.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" do grupy IV można składać do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 15.30.

Dziś (09.01.2017 r.) rozpoczynamy nabór do kolejnej grupy w ramach projektu Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości. Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie. Dokumenty można składać do 27 stycznia do godziny 15.30.

UWAGA. Nabór do III grupy w ramach projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" prowadzimy jeszcze tylko do 15 grudnia do godziny 15.30. Do składania dokumentów do grupy IV zapraszamy już w Nowym Roku od 09.01.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w Kazimierzy Wielkiej do ściągnięcia TUTAJ.

Lista osób niezakwalifikowanych do ściągnięcia TUTAJ.

Informujemy, że lista rankingowa biznesplanów grupy I (Kielce) znajduje się TUTAJ

Trwa nabór do projektu "świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości". Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ.

20 PAŹDZIERNIKA rozpoczynamy rekrutację do projektu „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości” Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej w zakładce: Projekty realizowane, w Biurze Projektu ŚCEiR (ul. Śniadeckich 31/13 w Kielcach) oraz we wszystkich oddziałach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (http://www.zdz.kielce.pl/). Zapraszamy w godzinach 9.00 – 15.30

Z dniem 01.09.2016 r SCEiR rozpoczyna realizację projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób powyżej 29r. życia  zamieszkujących woj. świętokrzyskie, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2.osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby po 50 r. życia,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z terenów wiejskich.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 500,00 zł
– wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł przez okres 12 miesięcy

Rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości. Studia organizowane są we współpracy z UMCS (Lublin). Wszystkie zajęcia odbywają się w Kielcach. Więcej w zakładce studia podyplomowe. Zapraszamy.

Sanowni Państwo. Jeszcze tylko do poniedziałku 19.02.2018 r. Można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Świętokrzyskia Strefa Przedsiębiorczości (OSI)". Zapraszamy!

Szanowni Państwo informujemy, że dokumenty na szkolenie "Sprzedawca kasjer" przyjmowane będą do dn. 09.10.2019 do godziny 15.00.